Les dues personalitats d’Edinburgh


Entre els segles XVIII i XIX, l’elit cultural i econòmica d’Edinburgh va reinventar dos cops la seva ciutat, construint-li dues imatges i personalitats successives, però contraposades. La primera, fora de les muralles, com una ciutat nova que havia d’encarnar els ideals de la antiguitat clàssica i que rebria el sobrenom d’Atenes del Nord. La segona va transformar el centre de Edinburgh en un escenari monumental sota l’influx del romanticisme.