Imatges del Paradís

El mite del Paradís és una creació cultural tan antiga com les primeres civilitzacions i, alhora, una idea tan suggestiva que continua formant part dels imaginaris contemporanis. Des de temps immemorials cada civilització ha inventat el seu propi paradís, i en la imatge de cada paradís es reflecteixen els trets de la relació d’un grup humà amb el seu entorn natural i amb els altres éssers vius que l’habiten.