Nadala 2007


“En tot amor vertader hi ha una revelació:
una revelació d’una cosa superior i més real
que la vida de cada dia.”

Joan Mascaró (1897-1987)