Del Romanticisme a l’Era Victoriana.
El gresol de la modernitat

Durant el curs 2022-23 imparteixo aquesta assignatura dins del Programa Universitari de Gent Gran de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

La nostra forma de contemplar l’art i el concepte de Patrimoni cultural es varen definir entre el Romanticisme i l’Era Victoriana. Els literats romàntics varen rescatar de l’oblit aquell llarg període mal anomenat «medieval», però també el varen idealitzar, tot nodrint la imaginació d’artistes i arquitectes. De la Gran Exposició de Londres de 1851 -la primera cita planetària!- sorgiria la idea de crear el primer museu que aplegués les creacions dels artistes juntament amb les dels dissenyadors industrials, i la inspiració del moviment Arts and Crafts.
Una de les sessions d’aquesta assignatura serà una visita a la col·lecció vuitcentista del MNAC.


Horari: dilluns, de 17.45 a 19.00 h. | 1r quadrimestre «oct. 2022-gener 2023»