Introducció a l’arquitectura cristiana


El cristianisme va néixer i va començar a evolucionar dins de l’Imperi Romà, i els primers edificis de culte cristians són un capítol inseparable de l’arquitectura romana, però, des de l’època de Justinià i durant més de mil anys, la concepció i la construcció dels temples cristians seria el principal motor de la innovació i el desenvolupament de l’arquitectura europea.


Aquesta assignatura es planteja com un itinerari en sentit cronològic per a estudiar els precedents, els orígens i l’evolució de l’arquitectura cristiana, tant des del punt de vista tipològic com constructiu i simbòlic, fins l’actualitat, per tal de proporcionar a l’alumne uns coneixements bàsics i una metodologia adequada per a abordar l’anàlisi d’un edifici de culte cristià.

Temari
  1. Introducció. Concepte d’espai sagrat i d’arquitectura sacra: el temple. Precedents romans de l’arquitectura cristiana. 
  2. Inicis de l’arquitectura cristiana. Fundacions de Constantí i dels seus successors a Roma i Terra Santa. Tipologia de l’arquitectura paleocristiana: basílica, martyrium i baptisteri. 
  3. Santa Sofia i l’arquitectura cristiana de l’Imperi Romà d’Orient: tipologia de l’arquitectura bizantina (des de l’Egeu a Rússia) i influències a Occident. 
  4. L’arquitectura cristiana a l’Occident medieval: recuperació i innovació del llenguatge arquitectònic romà. El romànic. L’arquitectura monàstica. 
  5. La catedral gòtica: context històric, creació d’un llenguatge arquitectònic gòtic i dimensió simbòlica. 
  6. Els temples cristians del renaixement italià i el seu impacte a la resta d’Europa. El projecte de Sant Pere del Vaticà. 
  7. Roma, camp experimental de l’arquitectura cristiana: el barroc. L’expansió del barroc a Europa i el Nou Món. Les esglésies de l’Europa protestant i l’obra de Wren. 
  8. L’arquitectura cristiana entre el neoclassicisme i els historicismes. 
  9. Introducció a l’arquitectura sacra de Gaudí. 
  10. Del segle XX al XXI: actualitat i projeccions de futur de l’arquitectura cristiana. Reflexions i conclusions finals de l’assignatura.

Horari: dimarts, de 9.10 a 10.55 hrs., 1er quadrimestre (setembre-gener). També es pot matricular com a oient.

Facultat Antoni Gaudí
d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes
Carrer Diputació, 231 (Edifici Seminari). 08007 Barcelona