Una mirada transcendent sobre l’Art i l’Arquitectura


Part 1: “Una mirada transcendent i reflexions sobre 
l’origen del monestir de Sant Pere de les Puel·les”.

Part 2: “La rosassa com objecte de contemplació”.

Ponència al Monestir de Sant Pere de les Puel·les, Sarrià,
Barcelona (6 de març de 2013).