Interpretació del patrimoni i rutes culturals

Diploma d’especialització en 
Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic

L’objectiu d’aquest diploma és formar especialistes en la gestió i la difusió del patrimoni cultural eclesiàstic. La intervenció professionalitzadora en el camp de la gestió d’aquest patrimoni demana uns coneixements específics sobre la seva naturalesa, i també disposar d’uns instruments necessaris per tal d’actuar-hi, ja sigui per rendibilitzar-lo com a recurs turístic, ja sigui amb l’objectiu de gaudir- lo com a bé cultural.


Continguts del mòdul que imparteixo en aquest curs:
  1. Metodologia per a interpretar el Patrimoni arquitectònic sacre
  2. L’espai sagrat
  3. El context històric i físic dels edificis sacres
  4. Dimensió simbòlica dels temples cristians (+ 2 visites)
  5. Els monestirs, ciutadelles espirituals
  6. El projecte pedagògic d’un monument cristià 
  7. El viatge cultural

Dates del curs: febrer-juny de 2017
Horari d’aquest mòdul: dimarts de 18 a 21 h.

Matrícula i informació:
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
(També es pot matricular com a oient)