Art i societat al Mediterrani oriental. Constantinopolis i Venècia

Pel curs 2007-2008, aquesta assignatura proposa una panoràmica per la història i l’art de l’Imperi Romà d’Orient, començant amb una introducció sobre la Grècia antiga i la Grècia romana. Ens endinsarem en la història de Constantinopolis i analitzarem el desenvolupament del seu propi llenguatge artístic i la seva influència a Occident. 

Dedicarem una part del curs a la història i l’art de Venècia, tan estretament vinculada a Constantinopolis, i finalitzarem amb el relat de la conquesta otomana i la transformació de la ciutat en metròpoli del món islàmic. 

El curs inclou un viatge optatiu a Constantinopolis, després de Setmana Santa, de set dies de duració, per a conèixer in situ llocs i monuments estudiats.

Facultat de Filosofia i Humanitats URL | Curs 2007-2008
Horari: dimecres, 19.40-21.15.
Carrer Diputació, 231. 08007 Barcelona