Art i societat al Mediterrani oriental. Constantinoble i Venècia

Pel curs 2007-2008, aquesta assignatura proposa una panoràmica per la història i l’art del món bizantí, començant amb una introducció sobre la Grècia antiga i la Grècia romana. Ens endinsarem en la història de Constantinoble i en la de l’Imperi Romà d’Orient, i analitzarem el desenvolupament del seu propi llenguatge artístic i la seva influència a occident. Dedicarem una part del curs a la història i l’art de Venècia, tan estretament vinculada al món bizantí, i finalitzarem amb el relat de la caiguda de Constantinoble i la transformació de la ciutat en capital dels otomans.
El curs inclou un viatge optatiu a Constantinoble, després de Setmana Santa, de set dies de duració, per a conèixer in situ llocs i monuments estudiats.


Horari: dimecres, 19.40-21.15.
Carrer Diputació, 231 (Edifici Seminari). 08007 Barcelona
.