Cultures del Mediterrani antic. Egipte i Grècia


Pel curs 2008-2009, es proposa aquesta assignatura com una descripció de dues de les més grans civilitzacions nascudes a la Mediterrània, tot analitzant llur desenvolupament social, cultural i institucional, amb una atenció especial vers la dimensió artística. El primer quadrimestre es dedica a l’antic Egipte, el segon als precedents i a la cristal·lització del món hel·lènic i, a les darreries del curs, s'enllaça de nou amb Egipte per a explicar el període dels Ptolemeus, abans de concloure amb una reflexió sobre les petjades dels grecs a Catalunya.

El curs inclou un viatge optatiu a Sicília, per Setmana Santa, de 8 dies de duració, per a visitar temples i teatres construïts pels antics grecs, tot aprofitant l’estada per a conèixer el riquíssim patrimoni artístic deixat a l’illa al llarg dels segles.

Horari: dimecres, de 19.25 a 21.10
Facultat de Filosofia i Humanitats URL
Carrer Diputació, 231 (Edifici Seminari). 08007 Barcelona