Cultures del Mediterrani antic. Egipte i Grècia

Pel curs 2008-2009, proposo aquesta assignatura com una descripció de dues de les més grans civilitzacions nascudes a la Mediterrània, tot analitzant llur desenvolupament social, cultural i institucional, amb una atenció especial vers la dimensió artística. 

El primer quadrimestre el dedicarem a l’antic Egipte, el segon als precedents i a la cristal·lització del món hel·lènic i, a les darreries del curs, enllaçarem amb Egipte per a explicar 
el període dels Ptolemeus, abans de concloure 
amb les petjades dels grecs a Empúries.

El curs inclou un viatge optatiu a Sicília, per Setmana Santa, de 8 dies de duració, per a visitar temples i teatres construïts pels antics grecs, tot aprofitant l’estada per a conèixer el riquíssim patrimoni artístic deixat a l’illa al llarg dels segles.

Facultat de Filosofia i Humanitats URL | Curs 2008-2009
Horari: dimecres, de 19.25 a 21.10
Carrer Diputació, 231. 08007 Barcelona