El «Romànic» viu

L’Art és una de les vies més efectives per a connectar amb èpoques passades. Cal, però, fer l’esforç de contextualitzar l’obra d’art, i realitzar un viatge virtual en el temps, per a comprendre les claus estètiques d’aquell moment històric i conèixer el món simbòlic que hi ha darrere.

Na Laura Alberich és una estudiosa de l’art «romànic» i de la rica i fecunda iconografia cristiana. Justament, a través de les seves recerques, ha sabut connectar amb els artistes i artífexs d’aquells temps llunyans, en treballar amb les seves mateixes tècniques i impregnar-se de la seva mateixa cosmologia. Amb la sensibilitat i la tècnica curosa d’una veritable iconògrafa, na Laura Alberich ha aconseguit reviure l’esperit d’aquell art en les seves icones «romàniques», la contemplació de les quals és un veritable regal per la vista, però també una bona font d’inspiració per a sintonitzar amb el transcendent.