Els camins de l’Art a l’Europa medieval

Amb aquesta assignatura ens proposem conèixer millor les nostres arrels, que ens lliguen al conjunt dels europeus. L’arquitectura, les arts plàstiques i el urbanisme seran el fil conductor que ens permetrà copsar les transformacions culturals i socials experimentades a Europa al llarg de mil anys, els que varen transcórrer entre l’esfondrament de les fronteres de l’Imperi Romà d’Occident i el desembarcament dels espanyols al Nou Món.

El primer quadrimestre el dedicarem a estudiar el període que els historiadors anomenen Alta Edat Mitjana, quan el vast territori conquerit i conreat pels romans durant segles es va fragmentar en diversos reialmes governats per les noves elits germàniques. Veurem com es va produir el mestissatge entre la cultura clàssica i les aportacions dels antics pobles fronterers, i les seves empremtes en l’art, en l’espiritualitat i en la creació de nous mites, l’extraordinari paper de l’Església, i especialment dels monestirs, com a custòdia de l’herència romana, i com el projecte imperial ressuscità de la mà de Carlemany.

En el segon quadrimestre analitzarem el procés de recuperació i desenvolupament de la vida urbana, i la seva íntima relació amb l’evolució de l’arquitectura, de la qual n’és el motor la construcció de catedrals. En aquest tram del camí veurem com l’evolució de les arts plàstiques expressà els nous ideals generats a les ciutats, i com la seva creixent identificació amb el passat romà els va conduir vers la formulació del moviment cultural que anomenem Renaixement.

Facultat de Filosofia i Humanitats URL | Curs 2010-2011
Horari: dimecres, de 18.30 a 20.00 hrs.
Carrer Diputació, 231. 08007 Barcelona