Art i societat a Europa, del Renaixement al BarrocA principis del segle XV (il Quattrocento), el procés de reconstrucció d’Europa occidental, endegat tres segles abans amb la resurrecció de la vida urbana, va generar un moviment cultural que s’identificaria amb la Roma imperial i amb la Grècia clàssica, i que cercaria en aquell passat llunyà els fonaments que transformarien l’art i, també, la societat i la política.

Amb aquesta assignatura ens proposem d’entendre els orígens d’aquest moviment, per tal de centrar-nos en la seva vessant artística, arquitectònica i urbanística, i estudiar la seva evolució durant les etapes que anomenem “Renaixement” i “Barroc”, tot observant com l’art reflecteix les profundes metamorfosis socials, culturals, religioses i institucionals que varen sacsejar els reialmes europeus.

Temari

Primer quadrimestre: Europa entre els segles XV i XVI; context històric i social. Naixement i evolució del Renaixement italià (arquitectura i arts plàstiques durant el Quattrocento i el Cinquecento). L’expansió del Renaixement a l’Occident europeu.

Segon quadrimestre: El context polític, social i religiós. El Barroc romà. Arquitectura i arts plàstiques a Europa occidental.


El curs inclou un viatge optatiu –si hi ha quòrum- a Toscana i Umbria, per Setmana Santa, de vuit dies de duració, per a copsar in situ el context on va sorgir el Renaixement italià, amb visites programades a Pisa, San Gimignano, Assís, Siena i Florència.

Facultat de Filosofia i Humanitats URL | Curs 2011-2012
Horari: dimecres, de 19.00 a 20.20 hrs.
Carrer Diputació, 231. 08007 Barcelona

Fotos: Firenze (març 2000) i Edinburgh (agost 2010)