Art i societat a Europa, del Renaixement al Barroc


A principis del segle XV (il Quattrocento), el procés de reconstrucció d'Europa occidental, endegat tres segles abans amb la resurrecció de la vida urbana, genera un moviment cultural que s’identifica amb la Roma imperial i la Grècia clàssica, i que cerca en aquell passat llunyà els fonaments que transformaran l’art i, també, la societat i la política.

Amb aquesta assignatura ens proposem d’entendre els orígens d’aquest moviment, per tal de centrar-nos en la seva vessant artística, arquitectònica i urbanística, i estudiar la seva evolució durant les etapes que anomenem “Renaixement” i “Barroc”, tot observant com l'art reflecteix les profundes metamorfosis socials, culturals, religioses i institucionals que sacsegen les nacions europees.

Temari:

Primer quadrimestre: Europa entre els segles XV i XVI; context històric i social. Naixement i evolució del Renaixement italià (arquitectura i arts plàstiques durant el Quattrocento i el Cinquecento). L’expansió del Renaixement a l’occident europeu.

Segon quadrimestre: La cristal·lització de les monarquies europees. El context social i religiós. El Barroc romà. Arquitectura i arts plàstiques del Barroc -i dels estils paral·lels- a Europa occidental.


El curs inclou un viatge optatiu –si hi ha quòrum- a Toscana i Umbria, per Setmana Santa, de vuit dies de duració, per a copsar in situ el context on va sorgir el Renaixement italià, amb visites programades a Pisa, San Gimignano, Assís, Siena i Florència.

Horari: dimecres, de 19.00 a 20.20 hrs.
Facultat de Filosofia i Humanitats URL
Carrer Diputació, 231 (Edifici Seminari). 08007 Barcelona

Fotos: Florència (març 2000) i Edinburgh (agost 2010)