Topografia de l’Orbis Christianus

Geografia Històrica del Cristianisme

Aquesta assignatura es proposa abordar la dimensió geogràfica del cristianisme a través dels temps, des del context rural en el qual va predicar Jesús de Natzaret, fins el món global contemporani. Amb una perspectiva dinàmica, veurem com es va difondre l’Evangeli en diverses èpoques -a través del Mediterrani romà i dels oceans, o com es varen estendre els ordes monàstics i religiosos més importants. Des del punt de vista del paper de l’Església com agent actiu en l’ordenació, el desenvolupament i la gestió del territori rural i de l’espai urbà, com també en la seva percepció simbòlica, analitzarem la influència determinant del cristianisme en la transformació i la configuració d’Europa, des de Constantí el Gran fins la Revolució Industrial.

Temari
  1. Introducció. Galilea, Judea i Jerusalem en temps de Jesús: el bressol del cristianisme.
  2. El Mare Nostrum com a primer camp de difusió de l’Evangeli.
  3. De l’Imperi Romà a la Cristiandat. El cristianisme com agent transformador de l’Imperi i de les seves ciutats. Roma, Milà, Constantinoble i Ravenna. Les diòcesis cristianes.
  4. Mapa del monaquisme cristià: origen i difusió; d’Egipte a les Illes Britàniques. El paper dels monjos en l’expansió de la Cristiandat fora de les antigues fronteres de l’Imperi. Els monestirs i la reorganització i gestió del camp europeu.
  5. La dimensió sacra i simbòlica del món conegut: ciutats santes, santuaris i rutes de peregrinació. Terra Santa, Roma i Santiago de Compostela.
  6. Cristianisme i islam: de la retracció de la Cristiandat a les Croades.
  7. L’Església en el ressorgiment de les ciutats europees. L’Església diocesana i els ordes religiosos com actors en el teixit urbà.
  8. La divisió de la Cristiandat: l’Europa ortodoxa, l’Europa catòlica i l’Europa protestant.
  9. Expansió i difusió del cristianisme fora d’Europa, del segle XVI al XX: el Nou Món, Àsia i Àfrica. 
  10. Conclusions: l’empremta del cristianisme en el món contemporani.

Horari: dijous, de 12.10 a 13.55 hrs. (setembre-gener).

Facultat Antoni Gaudí
d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes
Carrer Diputació, 231 (Edifici Seminari). 08007 Barcelona