Curs de Postgrau en Patrimoni Cultural

Facultat de Filosofia URL | Febrer-maig 2012

L’objectiu d’aquest curs és formar especialistes en la gestió i la difusió del patrimoni cultural, amb una atenció especial al patrimoni eclesiàstic, i oferir uns coneixements específics sobre alguns aspectes de la seva naturalesa, i també uns instruments necessaris per tal d’intervenir-hi, ja sigui amb finalitats educatives o amb l’objectiu d’aprofitar-lo com a recurs turístic.


Continguts de la meva participació en aquest curs:

1. La ciutat com a organisme viu
Arqueologia i ciutat : Casuística de la convivència de les restes del passat en la ciutat contemporània. La ciutat històrica i monumental. Descobrir la Barcelona romana. La ciutat medieval. Comprendre la Barcelona medieval

2. La ciutat, museu d'arquitectura
Introduccions a l’arquitectura romànica i a l’arquitectura gòtica. Simbologia en l’arquitectura sacra.

3. Viatge i cultura
Planificació d’un viatge cultural. Viatge i ciutat monumental. L'itinerari.

4. Altres eines per a la interpretació del patrimoni monumental cristià
Art, simbolisme i vida quotidana als monestirs. Art i iconografia cristiana.

Més informació: Facultat de Filosofia URL


Fotos: Abadia de Iona, Escòcia (agost 2010) i Bled, Eslovènia (gener 2010)